Ezen az oldalon az Európai Unióval foglalkozó, az általunk leghasznosabbnak tartott címeket válogatjuk össze, melyeket a felmerülő kérdések megválaszolásánál első lehetőségként javaslunk.

Amennyiben kérdése merül fel, illetve bármilyen javaslata van a listával kapcsolatban,
kérem, forduljon a Europe Direct Baranya tájékoztató központ munkatársaihoz!

EUROPE DIRECT központok - áttekintő térkép
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_hu

Az Európai Unió Tanácsának svéd elnöksége: 2023. január 1. - június 31.
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/

2023 - A készségek európai éve
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_hu

europaert.eu - Csatlakozz a közösséghez! Hallasd a hangod!
https://together.europarl.europa.eu/hu/

Európának köszönhetjük
https://what-europe-does-for-me.eu/hu

Az EU jogszabályainak összefoglalása
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

Európa Szerver
Az Európai Unió hivatalos honlapja. Innen érhető el az összes intézmény, jogi dokumentum és adatbázis is. Az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhető!
www.europa.eu

Szimbólumok
Az EU szimbólumai, letölthető formátumok, pontos leírások.
http://europa.eu/abc/symbols/index_hu.htm

Az Európai Unió Magyarországon
https://hungary.representation.ec.europa.eu/index_hu

A soros elnökség intézménye
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/presidency-council-eu/

Széchenyi 2020 | pályázatok
http://www.szechenyi2020.hu/

Aktuális pályázatok és pályázati hírek
https://palyazatmenedzser.hu/

Az uniós szerződések
http://europa.eu/european-union/law/treaties_hu

EUR-Lex portál
Ingyenes, elektronikus hozzáférés az EU-s jogszabályok szövegéhez.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Adatközpont | Open Data portal
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja.
http://data.europa.eu/euodp/hu/data

MTI EU oldal
http://www.eu.mti.hu/grafikak

Eurobarometer - Public Opinion Analysis sector of the European Commission
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm

EUtube
Az Európai Bizottság weboldala a YouTube videó megosztó oldalon.
http://www.youtube.com/user/eutube

EurActiv
EU-s független hírportál.
http://www.euractiv.com/

EU Observer
Európai uniós hírek, riportok, adatok.
http://euobserver.com/

Politico | Europe Edition
Európai uniós hírek, riportok, adatok.
http://www.politico.eu/

EACEA | The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség.
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

EU - Audiovisual Services
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/

euABC
http://www.euabc.com/

European Union terminology
https://iate.europa.eu/home

Az Európai Unió Kiadóhivatala
https://op.europa.eu/en/home

OKTATÁS ÉS IFJÚSÁG

Az Európai Unió Tanácsa - szakmai gyakorlat
http://www.consilium.europa.eu/hu/general-secretariat/jobs/traineeships/

Európai Bizottság - szakmai gyakorlat
https://ec.europa.eu/stages/

Európai Parlament - szakmai gyakorlat
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/work-with-us/traineeships

Az Európai Unió Bírósága - szakmai gyakorlat
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

Gazdasági és Szociális Bizottság - szakmai gyakorlat
https://ec.europa.eu/stages/

Régiók Bizottsága - szakmai gyakorlat
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Európai Külügyi Szolgálat - szakmai gyakorlat
https://www.eeas.europa.eu/eeas/traineeship-delegations-european-union_en

Európai Központi Bank - szakmai gyakorlat
http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

Európai Beruházási Bank - szakmai gyakorlat
http://www.eib.org/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Európai Számvevőszék - szakmai gyakorlat
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/TraineeshipComplet.aspx

Európai Ombudsman - szakmai gyakorlat
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/atyourservice/recruitment.faces

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) - szakmai gyakorlat
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship

Fusion for Energy (F4E) - szakmai gyakorlat
https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) - szakmai gyakorlat
http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs

Európai Unió Műholdközpontja (EUSC) - szakmai gyakorlat
https://www.satcen.europa.eu/recruitment_and_procurement/traineeship_programmes

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) - szakmai gyakorlat
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) - szakmai gyakorlat
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) - szakmai gyakorlat
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) - szakmai gyakorlat
https://www.easa.europa.eu/node/15692

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) - szakmai gyakorlat
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals

Európai Gyógyszerügynökség (EMA) - szakmai gyakorlat
https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB

Európai Vasúti Ügynökség - szakmai gyakorlat
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) - szakmai gyakorlat
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships

Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) - szakmai gyakorlat
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Európai Határőrizeti Ügynökség (FRONTEX) - szakmai gyakorlat
https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/

Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ (CEDEFOP) - szakmai gyakorlat
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

Európai Képzési Alapítvány (ETF) - szakmai gyakorlat
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) - szakmai gyakorlat
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) - szakmai gyakorlat
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) - szakmai gyakorlat
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/traineeships

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) - szakmai gyakorlat
http://cdt.europa.eu/en/traineeships

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) - szakmai gyakorlat
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc/temporary-positions/jrc-trainees_en

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) - szakmai gyakorlat
http://emsa.europa.eu/recruitment-info/trainees.html

Tempus Közalapítvány | Pályázatok, képzések, háttéranyagok
http://tka.hu/

Ösztöndíjkereső
https://tka.hu/celcsoport/81/osztondijkereso

Your Europe - Európa Önökért portál
Külföldi tanulmányok/ösztöndíjak/szakmai gyakorlat.
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_hu.htm

EU English
Researching, Teaching and Practising English in EU Contexts.
http://www.euenglish.hu/

European University Institute
http://www.eui.eu/

EU-egyetem
http://eu-egyetem.lap.hu/

EURYDICE
Európai oktatási információs hálózat.
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

EURODESK | európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat
https://eurodesk.eu/hu/

Campus France | Nemzeti ügynökség a francia felsőoktatás külföldi népszerűsítésére
http://www.hongrie.campusfrance.org/hu

Önkéntes munka
https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering_hu

European Solidarity Corps | Európai Szolidaritási Testület
A közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai projektmunkák fiatalok számára.
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_hu

Európai Ifjúsági Kártya | European Youth Card
http://www.eyca.org/
http://www.diakkedvezmeny.hu/

Nemzetközi diákigazolvány
http://www.isic.hu/
http://www.isic.org/

Tanulj Dániában!
https://studyabroad.hu/

ERASMUS + | az EU új oktatási, képzési, ifjúsági és sportot támogató programja
www.erasmusplusz.hu

StudyPortals: The European Study Choice Platform
Tanulási lehetőségek, ösztöndíjak, távoktatás, nyári egyetemek, hallgatói visszajelzések.
https://studyportals.com/

Study in Europe
Tanulási lehetőségek Európában.
http://www.studyineurope.eu/

A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja
https://ec.europa.eu/epale/hu

Tanulósarok - Játék és tanulás
https://learning-corner.learning.europa.eu/index_hu

European Youth Portal / Európai Ifjúsági Portál
https://youth.europa.eu/home_hu

EU-Ifjúság
https://eu-ifjusag.hu/

MUNKAVÁLLALÁS KÜLFÖLDÖN

Közigazgatási Állásportál
A közszféra állásportálja, ahol az összes köztisztviselői és közalkalmazotti pályázat elérhető.
https://kozigallas.gov.hu

EURES | az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja
http://ec.europa.eu/eures/

EUmunka portál
http://eumunka.lap.hu/

Your Europe - Európa Önökért portál
Állampolgárok és vállalkozások tájékoztatása.
http://europa.eu/youreurope/
Segítség és tanácsok az uniós polgárok és családtagjaik számára.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
Hogyan vállalkozzunk Európában - gyakorlati útmutató.
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat
http://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=hu&origin=submitted

EU-s CV (önéletrajz) minták a 24 hivatalos nyelven
https://europa.eu/europass/hu
https://europa.eu/europass/hu/document-library

EU-carreers | EPSO
állások EU-s intézményeknél, az EU Személyzeti Hivatala
https://epso.europa.eu/home_hu

Politico | Europe Edition
EU-s ügyekkel foglalkozó független hetilap minden héten frissülő állásajánlatokat közöl európai szervezeteknél.
http://jobs.politico.eu/

Euro Brussels
Brüsszeli állásajánlatokat (európai intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél) ajánló oldal.
http://www.eurobrussels.com/

Job-Brussels.com
http://www.jobs-brussels.com/

Jobs in Brussels | for English Speaking Professionals
http://www.jobsinbrussels.com/

Gyakorlati lehetőségek európai intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél!
https://youth.europa.eu/go-abroad/working_hu

Szakmai gyakorlat az EU intézményeinél
https://epso.europa.eu/hu/job-opportunities/traineeships

Traineeships Office
Gyakornoki lehetőségek az Európai Bizottságnál
https://traineeships.ec.europa.eu/

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
http://nfsz.munka.hu/

Ösztöndíjak Európában
http://www.scholarshipportal.com/

Ösztöndíjak az EU tagállamokban
http://eu-osztondijak.lap.hu/

Ösztöndíj és állás lehetőségek kutatók számára
https://euraxess.ec.europa.eu/
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/research/jobs/index_hu.htm

Gyakorlati lehetőségek külföldön
http://www.goabroad.com/intern-abroad

Anywork Anywhere
Álláshirdetések és eszközök a világon bárhol, hasznos információforrás vízumról, biztosításról, adóvisszatérítésről, stb.
http://www.anyworkanywhere.com/

Eurojobs
Pán-európai állásportál, állások 42 európai országban.
http://www.eurojobs.com/en/welcome.html

ENIC-NARIC | European Network of Information Centres
A nemzetközi hálózat elősegíti az oktatói és hallgatói mobilitást, megkönnyíti a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését, naprakész tájékoztatást ad egy adott ország oktatási rendszeréről és az ott szerzett oklevelek elismeréséről.
http://www.enic-naric.net/

Idealist
Álláslehetőségek a non-profit ágazatban, ezen belül a szociális, oktatási és emberjogi szervezeteknél világszerte.
https://www.idealist.org/

GoaAbroad
Nyílt állásajánlatok, önkéntesség, gyakornoki és tanulmányi lehetőségek adatbázisa világszerte.
https://jobs.goabroad.com/

Monster
Álláskereső gép Európában és tengerentúlon.
http://www.monster.com/geo/siteselection/

Jobted
Search jobs around the world
https://www.jobted.com/

EURÓPA ÖNÖKÉRT

112 | egységes európai segélyhívó szám
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/security-and-emergencies/emergency/index_hu.htm

Hasznos információk az EURÓ-ról
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_hu.htm
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.en.html

SOLVIT
Online problémamegoldó hálózat, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán.
http://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm

Utasjogok az Európai Unióban
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_hu.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers_en

Közúti közlekedésbiztonság
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/transport-safety_hu

Mobilitás és közlekedés
Légi, vasúti, közúti és vízi közlekedés.
https://ec.europa.eu/transport/home_hu

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - letölthető nyomtatványok
http://neak.gov.hu/nyomtatvanytar/
http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok

Európai Szabadalmi Hivatal
http://www.epo.org/

NAV | a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása
https://nav.gov.hu/kiadvanyok/utastaj/magyarnyelvu-utastajekoztato

Konzuli Szolgálat | utazási tanácsok
https://konzinfo.mfa.gov.hu/minden-utazo-figyelmebe/utazas-elotti-teendok
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas/utazasi-tanacsok-orszagonkent

Elektromos hálózatok és csatlakozók listája országonként
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_h%C3%A1l%C3%B3zatok_%C3%A9s_csatlakoz%C3%B3k_list%C3%A1ja

Just Landed
Információk külföldre költözőknek
http://www.justlanded.com/

Kötelező és ajánlott védőoltások listája Európában
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/