Ezen az oldalon az Európai Unióval foglalkozó, az általunk leghasznosabbnak tartott címeket válogatjuk össze, melyeket a felmerülő kérdések megválaszolásánál első lehetőségként javaslunk.

Amennyiben kérdése merül fel, illetve bármilyen javaslata van a listával kapcsolatban,
kérem, forduljon az EIP munkatársaihoz!

Értékelje a Europe Direct irodát!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/99ec0c9e-a026-4743-8b60-6f056353131e?draftid=c164bf32-35b3-4386-883d-34323cacc96f&surveylanguage=HU

Konzultációk Európa jövőjéről
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_hu

Az Európai Unió Magyarországon
https://ec.europa.eu/hungary/sites/hungary/files/docs/eu_kisfuzet_2018_online_lead.pdf

A soros elnökség intézménye
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/presidency-council-eu/

Az Európai Unió Tanácsának bolgár elnöksége: 2018. január 1. - június 30.
https://eu2018bg.bg/

Az uniós szerződések
http://europa.eu/european-union/law/treaties_hu

Az európai szemeszter; Európa 2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_hu

Adatközpont | Open Data portal
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja
http://data.europa.eu/euodp/hu/data

Tempus Közalapítvány | Pályázatok, képzések, háttéranyagok
http://tka.hu/

112 | egységes európai segélyhívó szám
https://ec.europa.eu/digital-single-market/112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/112-your-country
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/kids-corner

Új munkahelyek, új készségek | New skills for new jobs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=822

Duna Régió Stratégia
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

MTI EU oldal
http://www.eu.mti.hu/grafikak

Európa Szerver
Az Európai Unió hivatalos honlapja. Innen érhető el az összes intézmény, jogi dokumentum és adatbázis is. Az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhető!
www.europa.eu

BruxInfo
Igen gazdag hírügynökség
www.bruxinfo.hu

EUtube
Az Európai Bizottság weboldala a YouTube videó megosztó oldalon
http://www.youtube.com/user/eutube

SOLVIT
on-line problémamegoldó hálózat, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán
http://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm

EurActiv
EU-s független hírportál.
http://www.euractiv.com/

EU Observer
Európai uniós hírek, riportok, adatok
http://euobserver.com/

Politico | Europe Edition
Európai uniós hírek, riportok, adatok
http://www.politico.eu/

ECLAS
A Brüsszeli Központi Könyvtár honlapja, elektronikus könyvtári adatbázis
http://ec.europa.eu/eclas/F

Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Közigazgatási Állásportál
A közszféra állásportálja, ahol az összes köztisztviselői és közalkalmazotti pályázat elérhető
https://kozigallas.gov.hu

Eur-Lex portál
Ingyenes, elektronikus hozzáférés az EU-s jogszabályok szövegéhez
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Széchenyi 2020 | pályázatok
http://www.szechenyi2020.hu/

Hasznos információk az EURÓ-ról
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_hu.htm
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.en.html

Az EU költségvetése
Az Európai Unió költségvetési politikája, finanszírozása.
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Szimbólumok
Az EU szimbólumai, letölthető formátumok, pontos leírások.
http://europa.eu/abc/symbols/index_hu.htm

Roaming
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming

EURYDICE
Európai oktatási információs hálózat
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

EACEA | The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EU - Audiovisual Services
http://ec.europa.eu/avservices/

euABC
http://www.euabc.com/

Az Európai Unió Kiadóhivatala
https://publications.europa.eu

EU Bookshop
Az európai uniós intézmények kiadványainak online könyvesboltja és archívuma, letölthető kiadványok, több nyelven
http://bookshop.europa.eu/hu/home/

Eurobarometer - Public Opinion Analysis sector of the European Commission
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm

A KSH EU-INFO Statisztikai Szolgálata
http://www.ksh.hu/euinfo_statisztikai_szolgalat

Európai Szabadalmi Hivatal
http://www.epo.org/

Europa GO! - Gyereksarok EU - játékok és kvízkérdések
http://europa.eu/kids-corner/index_hu.htm

EUR-Lex | Summaries of EU Legislation
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

Mesés Európa
http://egyszervolt.hu/eu/eumain.html

EU English
Researching, Teaching and Practising English in EU Contexts
http://www.euenglish.hu/

European University Institute
http://www.eui.eu/

EU-egyetem
http://eu-egyetem.lap.hu/

Braintrack | The World's most complete Education-Index
http://www.braintrack.com/

EURODESK | európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat
http://www.eurodesk.hu/

Campus France | Nemzeti ügynökség a francia felsőoktatás külföldi népszerűsítésére
http://www.hongrie.campusfrance.org/hu

STeXX.eu | Student Experience Exchange
http://www.stexx.eu/

EVS | Európai Önkéntes Szolgálat
http://europa.eu/youth/volunteering_hu

European Solidarity Corp | Európai Szolidaritási Testület
A közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai projektmunkák fiatalok számára
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_hu

Európai Ifjúsági Kártya | European Youth Card
http://www.eyca.org/
http://www.diakkedvezmeny.hu/

Nemzetközi diákigazolvány
http://www.isic.hu/
http://www.isic.org/

Jogérvényesülés, alapvető jogok
A jogállamiság elvének érvényre juttatása és az európai jogrendszerek összehangolása
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights_hu

Utasjogok az Európai Unióban
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_hu.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers_en

Jogosítvány az EU-ban
http:https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence_hu
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/index_hu.htm

Közúti közlekedésbiztonság
Közlekedési szabályok, vezetői engedélyek, statisztikák, infografikák
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_hu

Mobilitás és közlekedés
Légi, vasúti, közúti és vízi közlekedés
https://ec.europa.eu/transport/home_hu

Az egyes uniós tagállamok VAT számának szerkezeti felépítése
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item11

Európai Bizottság - Egyablakos ügyintézési pontok
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_hu.htm

Tanulj Dániában!
http://www.studyindenmark.hu/

Interactive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load

Az Európai Parlament
http://www.europarl.europa.eu/

ERASMUS + | az EU új oktatási, képzési, ifjúsági és sportot támogató programja
www.erasmusplusz.hu

MUNKAVÁLLALÁS KÜLFÖLDÖN

EURES | az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja
http://ec.europa.eu/eures/

EURES-T Pannonia
Munkaerő mobilitás az osztrák-magyar határrégióban
http://www.eures-pannonia.hu/

EUmunka portál
http://eumunka.lap.hu/

Külföldi munka portál
Job-börzék, nemzeti álláskereső adatbázisok, önkéntes munkák stb.
www.kulfoldimunka.lap.hu

Your Europe - Európa Önökért portál
Állampolgárok és vállalkozások tájékoztatása
http://europa.eu/youreurope/
Segítség és tanácsok az uniós polgárok és családtagjaik számára
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
Hogyan vállalkozzunk Európában - gyakorlati útmutató
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat
http://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=hu&origin=submitted

Kötelező és ajánlott védőoltások listája Európában
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx

EUROPASS
http://www.europass.hu/

EU-s CV (önéletrajz) minták a 24 hivatalos nyelven
http://europass.cedefop.europa.eu/hu
http://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents

StudyPortals: The European Study Choice Platform
Tanulási lehetőségek, ösztöndíjak, távoktatás, nyári egyetemek, hallgatói visszajelzések
http://www.studyportals.eu/

PLOTEUS
Segítséget nyújt diákok, álláskeresők, munkavállalók, szülők, tanácsadók és tanárok számára.
http://ec.europa.eu/ploteus/

Study in Europe
Tanulási lehetőségek Európában
http://www.studyineurope.eu/

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, letölthető nyomtatványok
http://neak.gov.hu/nyomtatvanytar/
http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok

NAV | a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása külföldre utazóknak
https://nav.gov.hu/data/cms434546/2017_Utastajekoztato.pdf

Konzuli Szolgálat | utazási tanácsok
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/gyors-tippek-mielott-utra-kelne
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

356 légitársaság járatai 1915 repülőtérre
http://www.whichbudget.com/hu/

Elektromos hálózatok és csatlakozók listája országonként
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_h%C3%A1l%C3%B3zatok_%C3%A9s_csatlakoz%C3%B3k_list%C3%A1ja

Just Landed
Információk külföldre költözőknek
http://www.justlanded.com/

EU-carreers | EPSO
állások EU-s intézményeknél, az EU Személyzeti Hivatala
https://epso.europa.eu/home_hu

Politico | Europe Edition
EU-s ügyekkel foglalkozó független hetilap minden héten frissülő állásajánlatokat közöl európai szervezeteknél
http://jobs.politico.eu/

Euro Brussels
Brüsszeli állásajánlatokat (európai intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél) ajánló oldal
http://www.eurobrussels.com/

Job-Brussels.com
http://www.jobs-brussels.com/

Jobs in Brussels | for English Speaking Professionals
http://www.jobsinbrussels.com/

European Youth Portal / Európai Ifjúsági Portál
http://europa.eu/youth/hu_hu

Gyakorlati lehetőségek európai intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél!
http://www.eurobrussels.com/job_search
http://europa.eu/youth/country/76/theme/59_hu

Szakmai gyakorlat az EU intézményeinél
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_hu

Traineeships Office
Gyakornoki lehetőségek az Európai Bizottságnál
https://ec.europa.eu/stages/

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
http://nfsz.munka.hu/

Ösztöndíjak Európában
http://www.scholarshipportal.com/

Ösztöndíjak az EU tagállamokban
http://eu-osztondijak.lap.hu/

Ösztöndíj és állás lehetőségek kutatók számára
https://euraxess.ec.europa.eu/
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/research/jobs/index_hu.htm

Gyakorlati lehetőségek külföldön
http://www.goabroad.com/intern-abroad

Anywork Anywhere
Álláshirdetések és eszközök a világon bárhol, hasznos információforrás vízumról, biztosításról, adóvisszatérítésről, stb.
http://www.anyworkanywhere.com/

Eurojobs
Pán-európai állásportál, állások 42 európai országban
http://www.eurojobs.com/en/welcome.html

ENIC-NARIC | European Network of Information Centres
A nemzetközi hálózat elősegíti az oktatói és hallgatói mobilitást, megkönnyíti a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését, naprakész tájékoztatást ad egy adott ország oktatási rendszeréről és az ott szerzett oklevelek elismeréséről.
http://www.enic-naric.net/

Idealist
Álláslehetőségek a non-profit ágazatban, ezen belül a szociális, oktatási és emberjogi szervezeteknél világszerte
https://www.idealist.org/

GoaAbroad
Nyílt állásajánlatok, önkéntesség, gyakornoki és tanulmányi lehetőségek adatbázisa világszerte
https://jobs.goabroad.com/

Monster
Álláskereső gép Európában és tengerentúlon
http://www.monster.com/geo/siteselection/

EUROGRADUATE
The European Graduate Career Guide
http://www.eurograduate.com/