Ezen az oldalon az Európai Unióval foglalkozó, az általunk leghasznosabbnak tartott címeket válogatjuk össze, melyeket a felmerülő kérdések megválaszolásánál első lehetőségként javaslunk.

Amennyiben kérdése merül fel, illetve bármilyen javaslata van a listával kapcsolatban,
kérem, forduljon az EIP munkatársaihoz!

europaert.eu - Csatlakozz a közösséghez! Hallasd a hangod!
https://www.szavaznifogok.eu/

Európának köszönhetjük
https://what-europe-does-for-me.eu/hu

Az aktuális törvényhozás számokban és a választási eredmények
http://www.valasztasi-eredmenyek.eu/

Az EU jogszabályainak összefoglalása
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

Európa Szerver
Az Európai Unió hivatalos honlapja. Innen érhető el az összes intézmény, jogi dokumentum és adatbázis is. Az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhető!
www.europa.eu

Szimbólumok
Az EU szimbólumai, letölthető formátumok, pontos leírások.
http://europa.eu/abc/symbols/index_hu.htm

Értékelje a Europe Direct irodát!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/99ec0c9e-a026-4743-8b60-6f056353131e?draftid=c164bf32-35b3-4386-883d-34323cacc96f&surveylanguage=HU

Konzultációk Európa jövőjéről
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_hu

Az Európai Unió Magyarországon
https://ec.europa.eu/hungary/sites/hungary/files/docs/eu_kisfuzet_2018_online_lead.pdf

A soros elnökség intézménye
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/presidency-council-eu/

Az Európai Unió Tanácsának német elnöksége: 2020. július 1. - december 31.
https://www.eu2020.de/eu2020-en

A Kulturális Örökség Európai Éve - 2018
http://europa.eu/cultural-heritage/about_hu

A Kulturális Örökség Európai Éve Magyarországon - 2018
https://koee2018.kormany.hu/index

Duna Régió Stratégia
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

Az EU költségvetése
Az Európai Unió költségvetési politikája, finanszírozása.
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Az európai szemeszter; Európa 2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_hu

Széchenyi 2020 | pályázatok
http://www.szechenyi2020.hu/

Aktuális pályázatok és pályázati hírek
https://palyazatmenedzser.hu/

Jogérvényesülés, alapvető jogok
A jogállamiság elvének érvényre juttatása és az európai jogrendszerek összehangolása.
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights_hu

Az uniós szerződések
http://europa.eu/european-union/law/treaties_hu

Eur-Lex portál
Ingyenes, elektronikus hozzáférés az EU-s jogszabályok szövegéhez.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

EUR-Lex | Summaries of EU Legislation
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

Adatközpont | Open Data portal
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja.
http://data.europa.eu/euodp/hu/data

MTI EU oldal
http://www.eu.mti.hu/grafikak

Eurobarometer - Public Opinion Analysis sector of the European Commission
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm

A KSH EU-INFO Statisztikai Szolgálata
http://www.ksh.hu/euinfo_statisztikai_szolgalat

BruxInfo
www.bruxinfo.hu

EUtube
Az Európai Bizottság weboldala a YouTube videó megosztó oldalon.
http://www.youtube.com/user/eutube

EurActiv
EU-s független hírportál.
http://www.euractiv.com/

EU Observer
Európai uniós hírek, riportok, adatok.
http://euobserver.com/

Politico | Europe Edition
Európai uniós hírek, riportok, adatok.
http://www.politico.eu/

EACEA | The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség.
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EU - Audiovisual Services
http://ec.europa.eu/avservices/

euABC
http://www.euabc.com/

European Union terminology
https://iate.europa.eu/home

ECLAS
A Brüsszeli Központi Könyvtár honlapja, elektronikus könyvtári adatbázis.
http://ec.europa.eu/eclas/F

Az Európai Unió Kiadóhivatala
https://publications.europa.eu

EU Bookshop
Az európai uniós intézmények kiadványainak online könyvesboltja és archívuma, letölthető kiadványok, több nyelven.
http://bookshop.europa.eu/hu/home/

OKTATÁS ÉS IFJÚSÁG

Az Európai Unió Tanácsa - szakmai gyakorlat
http://www.consilium.europa.eu/hu/general-secretariat/jobs/traineeships/

Európai Bizottság - szakmai gyakorlat
https://ec.europa.eu/stages/

Európai Parlament - szakmai gyakorlat
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/work-with-us/traineeships

Az Európai Unió Bírósága - szakmai gyakorlat
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

Gazdasági és Szociális Bizottság - szakmai gyakorlat
https://ec.europa.eu/stages/

Régiók Bizottsága - szakmai gyakorlat
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Európai Külügyi Szolgálat - szakmai gyakorlat
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2463/Junior%20Professional%20in%20Delegation%20(JPD)

Európai Központi Bank - szakmai gyakorlat
http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

Európai Beruházási Bank - szakmai gyakorlat
http://www.eib.org/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Európai Számvevőszék - szakmai gyakorlat
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/TraineeshipComplet.aspx

Európai Ombudsman - szakmai gyakorlat
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/atyourservice/recruitment.faces

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) - szakmai gyakorlat
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) - szakmai gyakorlat
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) - szakmai gyakorlat
http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs

Európai Unió Műholdközpontja (EUSC) - szakmai gyakorlat
https://www.satcen.europa.eu/recruitment_and_procurement/traineeship_programmes

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) - szakmai gyakorlat
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) - szakmai gyakorlat
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) - szakmai gyakorlat
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) - szakmai gyakorlat
https://www.easa.europa.eu/node/15692

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) - szakmai gyakorlat
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals

Európai Gyógyszerügynökség (EMA) - szakmai gyakorlat
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405

Európai Vasúti Ügynökség - szakmai gyakorlat
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) - szakmai gyakorlat
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships

Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) - szakmai gyakorlat
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Európai Határőrizeti Ügynökség (FRONTEX) - szakmai gyakorlat
https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/traineeships/

Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ (CEDEFOP) - szakmai gyakorlat
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

Európai Képzési Alapítvány (ETF) - szakmai gyakorlat
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Traineeship_at_the_ETF

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) - szakmai gyakorlat
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) - szakmai gyakorlat
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) - szakmai gyakorlat
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) - szakmai gyakorlat
http://cdt.europa.eu/en/traineeships

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) - szakmai gyakorlat
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) - szakmai gyakorlat
http://emsa.europa.eu/recruitment-info/trainees.html

Tempus Közalapítvány | Pályázatok, képzések, háttéranyagok
http://tka.hu/

Ösztöndíjkereső
https://tka.hu/celcsoport/81/osztondijkereso

Your Europe - Európa Önökért portál
Külföldi tanulmányok/ösztöndíjak/szakmai gyakorlat.
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_hu.htm

EU English
Researching, Teaching and Practising English in EU Contexts.
http://www.euenglish.hu/

European University Institute
http://www.eui.eu/

EU-egyetem
http://eu-egyetem.lap.hu/

EURYDICE
Európai oktatási információs hálózat.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Braintrack | The World's most complete Education-Index
http://www.braintrack.com/

EURODESK | európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat
http://www.eurodesk.hu/

Campus France | Nemzeti ügynökség a francia felsőoktatás külföldi népszerűsítésére
http://www.hongrie.campusfrance.org/hu

STeXX.eu | Student Experience Exchange
http://www.stexx.eu/

EVS | Európai Önkéntes Szolgálat
http://europa.eu/youth/volunteering_hu

European Solidarity Corps | Európai Szolidaritási Testület
A közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai projektmunkák fiatalok számára.
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_hu

Európai Ifjúsági Kártya | European Youth Card
http://www.eyca.org/
http://www.diakkedvezmeny.hu/

Nemzetközi diákigazolvány
http://www.isic.hu/
http://www.isic.org/

Tanulj Dániában!
http://www.studyindenmark.hu/

ERASMUS + | az EU új oktatási, képzési, ifjúsági és sportot támogató programja
www.erasmusplusz.hu

StudyPortals: The European Study Choice Platform
Tanulási lehetőségek, ösztöndíjak, távoktatás, nyári egyetemek, hallgatói visszajelzések.
http://www.studyportals.eu/

Study in Europe
Tanulási lehetőségek Európában.
http://www.studyineurope.eu/

A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja
https://ec.europa.eu/epale/hu

Europa GO! - Gyereksarok EU - játékok és kvízkérdések
http://europa.eu/kids-corner/index_hu.htm

Mesés Európa
http://egyszervolt.hu/eu/eumain.html

European Youth Portal / Európai Ifjúsági Portál
http://europa.eu/youth/hu_hu

Hol éri meg diáknak lenni? - Figyelemre méltó európai diák-kedvezmények
https://europa.eu/youth/hu/article/53/59099_hu

Mobilitás az Európai Unióban
http://www.mobilitasazeuban.hu/

MUNKAVÁLLALÁS KÜLFÖLDÖN

Közigazgatási Állásportál
A közszféra állásportálja, ahol az összes köztisztviselői és közalkalmazotti pályázat elérhető.
https://kozigallas.gov.hu

Európai Bizottság - Egyablakos ügyintézési pontok
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_hu.htm

Új munkahelyek, új készségek | New skills for new jobs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=822

EURES | az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja
http://ec.europa.eu/eures/

EURES-T Pannonia
Munkaerő mobilitás az osztrák-magyar határrégióban.
http://www.eures-pannonia.hu/

EUmunka portál
http://eumunka.lap.hu/

Külföldi munka portál
Job-börzék, nemzeti álláskereső adatbázisok, önkéntes munkák stb.
www.kulfoldimunka.lap.hu

Your Europe - Európa Önökért portál
Állampolgárok és vállalkozások tájékoztatása.
http://europa.eu/youreurope/
Segítség és tanácsok az uniós polgárok és családtagjaik számára.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
Hogyan vállalkozzunk Európában - gyakorlati útmutató.
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat
http://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=hu&origin=submitted

EUROPASS
http://www.europass.hu/

EU-s CV (önéletrajz) minták a 24 hivatalos nyelven
http://europass.cedefop.europa.eu/hu
http://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents

PLOTEUS
Segítséget nyújt diákok, álláskeresők, munkavállalók, szülők, tanácsadók és tanárok számára.
http://ec.europa.eu/ploteus/

EU-carreers | EPSO
állások EU-s intézményeknél, az EU Személyzeti Hivatala
https://epso.europa.eu/home_hu

Politico | Europe Edition
EU-s ügyekkel foglalkozó független hetilap minden héten frissülő állásajánlatokat közöl európai szervezeteknél.
http://jobs.politico.eu/

Euro Brussels
Brüsszeli állásajánlatokat (európai intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél) ajánló oldal.
http://www.eurobrussels.com/

Job-Brussels.com
http://www.jobs-brussels.com/

Jobs in Brussels | for English Speaking Professionals
http://www.jobsinbrussels.com/

Gyakorlati lehetőségek európai intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél!
http://www.eurobrussels.com/job_search
http://europa.eu/youth/country/76/theme/59_hu

Szakmai gyakorlat az EU intézményeinél
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_hu

Traineeships Office
Gyakornoki lehetőségek az Európai Bizottságnál.
https://ec.europa.eu/stages/

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
http://nfsz.munka.hu/

Ösztöndíjak Európában
http://www.scholarshipportal.com/

Ösztöndíjak az EU tagállamokban
http://eu-osztondijak.lap.hu/

Ösztöndíj és állás lehetőségek kutatók számára
https://euraxess.ec.europa.eu/
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/research/jobs/index_hu.htm

Gyakorlati lehetőségek külföldön
http://www.goabroad.com/intern-abroad

Anywork Anywhere
Álláshirdetések és eszközök a világon bárhol, hasznos információforrás vízumról, biztosításról, adóvisszatérítésről, stb.
http://www.anyworkanywhere.com/

Eurojobs
Pán-európai állásportál, állások 42 európai országban.
http://www.eurojobs.com/en/welcome.html

ENIC-NARIC | European Network of Information Centres
A nemzetközi hálózat elősegíti az oktatói és hallgatói mobilitást, megkönnyíti a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését, naprakész tájékoztatást ad egy adott ország oktatási rendszeréről és az ott szerzett oklevelek elismeréséről.
http://www.enic-naric.net/

Idealist
Álláslehetőségek a non-profit ágazatban, ezen belül a szociális, oktatási és emberjogi szervezeteknél világszerte.
https://www.idealist.org/

GoaAbroad
Nyílt állásajánlatok, önkéntesség, gyakornoki és tanulmányi lehetőségek adatbázisa világszerte.
https://jobs.goabroad.com/

Monster
Álláskereső gép Európában és tengerentúlon.
http://www.monster.com/geo/siteselection/

Jobted
Search jobs around the world
https://www.jobted.com/

EURÓPA ÖNÖKÉRT

112 | egységes európai segélyhívó szám
https://ec.europa.eu/digital-single-market/112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/112-your-country
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/kids-corner

Roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming

Hasznos információk az EURÓ-ról
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_hu.htm
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.en.html

SOLVIT
Online problémamegoldó hálózat, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán.
http://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm

Utasjogok az Európai Unióban
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_hu.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers_en

Jogosítvány az EU-ban
http:https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence_hu
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/index_hu.htm

Közúti közlekedésbiztonság
Közlekedési szabályok, vezetői engedélyek, statisztikák, infografikák.
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_hu

Mobilitás és közlekedés
Légi, vasúti, közúti és vízi közlekedés.
https://ec.europa.eu/transport/home_hu

Az egyes uniós tagállamok VAT számának szerkezeti felépítése
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item11

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, letölthető nyomtatványok
http://neak.gov.hu/nyomtatvanytar/
http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok

Európai Szabadalmi Hivatal
http://www.epo.org/

NAV | a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása
https://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/utastaj

Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Konzuli Szolgálat | utazási tanácsok
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/gyors-tippek-mielott-utra-kelne
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

356 légitársaság járatai 1915 repülőtérre
http://www.whichbudget.com/hu/

Elektromos hálózatok és csatlakozók listája országonként
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_h%C3%A1l%C3%B3zatok_%C3%A9s_csatlakoz%C3%B3k_list%C3%A1ja

Just Landed
Információk külföldre költözőknek
http://www.justlanded.com/

Kötelező és ajánlott védőoltások listája Európában
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx